Stb. 2009, 8 Rechtspositie rechterlijke ambtenaren

Wet van 11-12-2008, Stb. 2009, 8

Wet tot wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de flexibilisering en verduidelijking alsmede enkele aanvullingen van de regeling van de rechtspositie van rechterlijke ambtenaren en rechterlijke ambtenaren in opleiding

—De wijzigingen betreffen o.m. het overhevelen van rechtspositionele onderwerpen van wet naar amvb, het toedelen van onbepaalde rechtspositionele bevoegdheden en herzien van de toedeling van overige bevoegdheden, het wijzigen van de procedures voor benoeming, aanstelling en aanwijzing, het definiëren en consequent toepassen van de begrippen salaris en bezoldiging, het totstandbrengen van een structurele regeling van de rechtspositie bij reorganisaties, en het aanpassen van de rechtsbescherming voor rechterlijke ambtenaren.

Inwerkingtreding op een bij kb te bepalen tijdstip dat voor verschillende onderdelen verschillend kan zijn en eventueel ook kan terugwerken.
 

Inwerkingtreding

Besluit van 14-6-2010, Stb. 2010, 225

Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 11 december 2008 tot wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de flexibilisering en verduidelijking alsmede enkele aanvullingen van de regeling van de rechtspositie van rechterlijke ambtenaren en rechterlijke ambtenaren in opleiding (Stb. 2009, 8)

—De wet trad in werking op 1 juli 2010 met gedeeltelijke terugwerking tot 1 januari 2006.
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.