Stb. 2016, 434 Rechtspositie rechterlijke ambtenaren

Besluit van 15-11-2016, Stb. 2016, 434

Besluit tot wijziging van het Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere besluiten in verband met onder meer de formalisering van de Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rechterlijke Macht 2015–2016

—Dit besluit voorziet ten eerste in de vastlegging in regelgeving van de verschillende onderdelen van de tussen de Minister van Veiligheid en Justitie en de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak gesloten Arbeidsvoorwaardenovereenkomst. Een belangrijk deel van de Arbeidsvoorwaardenovereenkomst betreft de verhogingen van salarissen en de eenmalige uitkering, die in dit besluit geregeld zijn. Voorts worden enkele rechtspositionele regelingen geactualiseerd. Dit omvat de rechtspositie van gedeeltelijk arbeidsongeschikte rechterlijke ambtenaren die minder dan 35% arbeidsgeschikt zijn. Voorts is de aanspraak op loondoorbetaling bij ouderschapsverlof stapsgewijs per 31 december 2016 en per 1 juli 2017 gewijzigd. Ook is afgesproken dat de systematiek over vakantie van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek wordt overgenomen voor de rechterlijke ambtenaren en rechterlijke ambtenaren in opleiding. Tevens is in de Arbeidsvoorwaardenovereenkomst afgesproken dat het Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren en het Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid van rechterlijke ambtenaren worden aangepast in verband met de verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd. Tot slot wordt geregeld dat rechterlijke ambtenaren en rechterlijke ambtenaren in opleiding een tegemoetkoming ontvangen in verband met de introductie van de mobiliteitskaart.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.