Stb. 2016, 239 Rechtspositie politie

Besluit van 21-06-2016, Stb. 2016, 239

Besluit tot wijziging van het Besluit algemene rechtspositie politie en enkele andere rechtspositionele regelingen ter formalisering van de Uitvoeringsafspraak sector Politie van 5 juni 2015

—Dit besluit strekt tot formalisering van het op 4 juni 2015 tussen de Minister van Veiligheid en Justitie en de politievakorganisaties Nederlandse Politiebond (NPB), de Politievakbond ACP, de Vereniging van Middelbare en Hogere Politieambtenaren (VMHP) en de Politievakbond ANPV tot stand gekomen akkoord over de uitvoering en aanpassing van enkele rechtspositionele regelingen en afspraken (hierna: de Uitvoeringsafspraak).

De bereikte overeenstemming betreft de:

  1. besteding van de premievrijval uit het Pensioenakkoord 2014;
  2. wijziging van de pensioengerechtigde leeftijd in enkele rechtspositionele bepalingen,
  3. aanpassing van het Besluit reis-, verblijf- en verhuiskosten politie, met het oog op vliegreizen buiten Europa;
  4. datum van inwerkingtreding van de hiervoor genoemde maatregelen.

Inwerkingtreding m.i.v. 01-07-2016, deels met terugwerkende kracht.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.