Stb 2018, 403 Berekening uitkeringen oorlogsslachtoffers

Wet van 12-10-2018, Stb. 2018, 403

Wet tot wijziging van de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940–1945 en de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945 in verband met een wijziging in de berekening van het voordeel uit sparen en beleggen in de Wet inkomstenbelasting 2001 per 1 januari 2017

—Voor de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940–1945 (Wubo) en de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945 (Wuv) worden de inkomsten uit vermogen in mindering gebracht op de uitkering (artikel 19, eerste lid, onder c, Wuv en artikel 28, eerste lid, onder c, Wubo). 

De inkomsten uit vermogen worden bepaald door de omvang van het vermogen op het moment van de aanvraag van de uitkering te vermenigvuldigen met het rendements­percentage uit artikel 5.2 van de Wet IB 2001 (box 3). Tot 1 januari 2017 werd in artikel 5.2 van de Wet IB 2001 bepaald dat dit rendements­percentage 4% bedroeg. Aangezien per 1 januari 2017 in artikel 5.2 niet langer één rendements­percentage wordt genoemd maar drie vermogensschijven waarin een verhouding wordt bepaald tussen twee rendements­­klassen met elk hun eigen percentage, kloppen de verwijzingen hiernaar in de Wubo en de Wuv niet langer, waardoor aanpassing van deze wetgeving nodig is. Met deze wet wordt aangesloten bij het rendements­percentage van de eerste schijf. (Aansluiten bij het forfaitaire rendement gebaseerd op drie schijven zou leiden tot technische problemen bij de uitvoering en tot een te complexe regeling voor de gerechtigden.)

Inwerkingtreding op een bij kb te bepalen tijdstip en met terugwerkende kracht t/m 01-01-2017.


Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 07-11-2018, Stb. 2018, 427 

Besluit houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 12 oktober 2018 tot wijziging van de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940–1945 en de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945 in verband met een wijziging in de berekening van het voordeel uit sparen en beleggen in de Wet inkomstenbelasting 2001 per 1 januari 2017

—De wet treedt in werking op 1 januari 2019 en werkt terug tot en met 1 januari 2017.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.