Stb. 2017, 498 Rechtspositie CTIVD en TIB

Besluit van 07-12-2017, Stb. 2017, 498

Besluit tot vaststelling van de rechtspositie van de voorzitter en leden van de toetsingscommissie inzet bevoegden en van de commissie van toezicht op de inlichtingen- en Veiligheids­diensten (Rechtspositiebesluit toetsingscommissie inzet bevoegdheden en commissie van toezicht op de inlichtingen- en Veiligheids­diensten)

—Artikel 32 van de Wet op de inlichtingen- en Veiligheids­diensten 2017 (Wiv) voorziet in de instelling van een toetsingscommissie inzet bevoegdheden (TIB). Artikel 97 van de wet regelt de instelling van een Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheids­diensten (CTIVD). In artikel 33, vierde lid, gelezen in samenhang met artikel 102 van de wet, is bepaald dat bij algemene maatregel van bestuur de bezoldiging, de aanspraken ingeval van ziekte, alsmede de overige rechten en plichten die betrekking hebben op de rechtspositie van de leden van de TIB geregeld worden, voor zover daarin niet bij de wet is voorzien. Voor de leden van de CTIVD is dit in artikel 102 van de wet bepaald. In dit besluit wordt aan deze bepalingen uitvoering gegeven. Uit het oogpunt van wetgevingsefficiency is ervoor gekozen de rechtspositieregeling van beide commissies in één besluit op te nemen. Het bestaande Rechtspositiebesluit commissie van toezicht op de inlichtingen- en Veiligheids­diensten (Stb. 2002, 454), dat bij dit besluit wordt ingetrokken, heeft bij het ontwerpen van het onderhavige besluit model gestaan.


Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 21-02-2018, Stb. 2018, 77 

Besluit houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Rechtspositiebesluit toetsingscommissie inzet bevoegdheden en commissie van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Stb. 2017, 498)

Het besluit treedt in werking met ingang van 01-04-2018.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.