Stb. 2011, 265 Rechtsbescherming belastingplichtigen bij controlehandelingen fiscus

Wet van 27-5-2011, Stb. 2011, 265

Wet tot wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen ten behoeve van de rechtsbescherming met betrekking tot de administratieplicht en controlehandelingen van de fiscus

—Deze initiatiefwet verruimt de bezwaar- en beroepsmogelijkheid bij de belastingrechter. Belastingplichtigen kunnen na een verzoek om informatie van de inspecteur de rechter de vraag voorleggen of dit verzoek rechtmatig is of niet. Het oorspronkelijk ingediende wetsvoorstel bood meer rechtsbescherming, maar de initiatiefnemers pasten onder druk van de regering het voorstel aan. Het kabinet voorzag een vloed aan rechtszaken en daarmee ook een forse toename van de werklast van de Belastingdienst. Het wetsvoorstel is daarop zo aangepast dat alleen beroep op de rechter mogelijk is als de inspecteur een voor beroep vatbaar informatieverzoek heeft gedaan. In het oorspronkelijke wetsvoorstel zou ook de belastingplichtige zelf daarom kunnen vragen.
 

Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 14 juni 2011, Stb. 2011, 301

De wet van 27 mei 2011, houdende wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en enige andere wetten ten behoeve van de rechtsbescherming met betrekking tot de administratieplicht en controle-handelingen van de fiscus (Stb. 2011, 265), treedt in werking met ingang van 1 juli 2011.
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.