Stb. 2018, 428 Rang ongedekte schuldinstrumenten

Wet van 17-10-2018, Stb. 2018, 428 

Wet tot wijziging van de Faillissementswet ter implementatie van Richtlijn (EU) 2017/2399 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2017 tot wijziging van Richtlijn 2014/59/EU wat betreft de rang van ongedekte schuld­instrumenten in de insolventierangorde (PbEU 2017 L 345)

De richtlijn ter implementatie waarvan deze wet strekt, verlangt dat de lidstaten, kort gezegd, aan de rangorde waarin vorderingen in het faillissement van een bank op de boedel kunnen worden verhaald (faillissements­ladder) een specifieke categorie vorderingen toevoegen. Deze vorderingen worden uit de boedel van een failliete bank voldaan onmiddellijk na de gewone concurrente vorderingen en voor de achter­gestelde vorderingen. Het betreft een specifieke categorie vorderingen: te weten vorderingen uit schuld­instrumenten (bijvoorbeeld obligaties) die zijn uitgegeven door banken (en andere ondernemingen die binnen het bereik van de richtlijn herstel en afwikkeling van banken en beleggings­ondernemingen vallen) en die aan een aantal specifieke eisen voldoen. Het betreft de oorspronkelijke looptijd, het feit dat in de documentatie bij de uitgifte nadrukkelijk wordt verwezen naar de bijzondere rang in faillissement en ten slotte dat de schuld­instrumenten geen derivaten mogen zijn of ingebouwd hebben. Het doel van deze aanvulling van de faillissements­ladder is om de balans van banken te voorzien van een laag aan schulden die bij de afwikkeling van de bank eenvoudig (althans eenvoudiger dan bepaalde andere concurrente vorderingen) aan toepassing van het instrument van bail-in kunnen worden onderworpen. Daarmee wordt de bank beter afwikkelbaar in het geval de bank faalt of dreigt te falen.


Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 20-11-2018, Stb. 2018, 422

Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 17 oktober 2018 tot wijziging van de Faillissementswet ter implementatie van richtlijn (EU) 2017/2399 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2017 tot wijziging van richtlijn 2014/59/EU wat betreft de rang van ongedekte schuld­instrumenten in de insolventie­rangorde (PbEU 2017 L 345) (Stb. 2018, 428)

De wet is in werking getreden met ingang van 14-12-2018.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.