Stb. 2012, 35 Raad voor de leefomgeving en infrastructuur

Wet van 19-1-2012, Stb. 2012, 35

Wet van 19 januari 2012 tot instelling van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur

—Deze wet beoogt de instelling van een adviescollege voor het fysieke domein, te weten de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (RLI), onder de gelijktijdige opheffing van de VROM-raad, de Raad voor verkeer en waterstaat en de Raad voor het landelijk gebied. De wet is onderdeel van de door het kabinet beoogde wijziging van het adviesstelsel. De RLI kan adviseren over de hoofdlijnen van het beleid inzake de duurzame ontwikkeling van de leefomgeving en infrastructuur, meer in het bijzonder op het gebied van wonen, ruimtelijke ordening, milieu, klimaatbeleid, water, landbouw, natuur, voedsel(kwaliteit), verkeer en vervoer, transport en de ruimtelijk-economische ontwikkeling. De instelling van de RLI komt voort uit de doelstelling van duurzame ontwikkeling van de leefomgeving en infrastructuur. De meerwaarde van de RLI boven de bestaande drie strategische adviesraden zit met name in het verkennen, ondersteunen en waar nodig bekritiseren van de besluitvorming over complexe sectoroverstijgende hoofdopgaven in het beleid voor de duurzame inrichting van Nederland en de bijhorende transitievraagstukken vanuit een multidisciplinair perspectief. Het algemeen wettelijk kader waarbinnen de nieuw in te stellen adviesraad tot stand wordt gebracht en waarbinnen zij haar taak kan uitoefenen wordt gevormd door de Kaderwet adviescolleges en de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies.

Inwerkingtreding m.i.v. 11-2-2012, m.u.v. artikel 2, tweede lid, dat op een bij k.b. te bepalen tijdstip inwerkingtreedt.
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.