Stb. 2008, 433 Puntenstelsel rijbewijzen

Wet van 24-10-2008, Stb. 2008, 433

Wet tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de invoering van een puntenstelsel rijbewijzen

—Deze wetswijziging bevat een eenvoudig puntenstelsel, dat geen grote bestuurslasten meebrengt, aansluit bij en inpasbaar is in de al bestaande wettelijke voorzieningen en dat is gericht op bestuurders die ernstige verkeersdelicten herhalen. Het puntenstelsel wordt ingevoerd onder behoud van de voordelen die de eenvoudige administratieve afdoening van lichte verkeersfeiten via de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (WAHV), de Wet Mulder, biedt. Lichte verkeersfeiten worden via de WAHV met een administratieve sanctie in de vorm van een geldsom afgedaan. Daarin brengt dit wetsvoorstel geen verandering aangezien dit wetsvoorstel alleen voor ernstige verkeersdelicten is bedoeld.
Het voorgestelde systeem komt in het kort op het volgende neer. De bestuurder van een motorrijtuig die binnen vijf jaar na een eerdere strafrechtelijke afdoening opnieuw een ernstig, bij algemene maatregel van bestuur (AMvB) aan te wijzen, verkeersdelict begaat, krijgt voor een bepaalde periode een rijontzegging opgelegd. Het systeem loopt daardoor via de zogeheten rijontzeggingen (voluit: de bijkomende straf van ontzegging van de bevoegdheid om motorrijtuigen te besturen). Gedurende een rijontzegging mag een bestuurder niet rijden. Overstijgt de opgelegde rijontzegging een bepaalde periode, dan is bovendien het rijbewijs ongeldig, waardoor de betrokkene een nieuw rijbewijs moet aanvragen.
 

Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 13-5-2011, Stb. 2011, 239

Met uitzondering van artikel I, onderdelen Cb en D, tweede lid, treden de artikelen van de Wet van 24 oktober 2008 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de invoering van een recidiveregeling voor ernstige verkeersdelicten (puntenstelsel) (Stb. 2008, 433) in werking met ingang van 1 juni 2011.
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 



Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.