Stb. 2014, 474 Proeven met in het wild gevangen dieren

Wet van 26-11-2014, Stb. 2014, 474

Wetsvoorstel (29-10-2014) tot wijziging van de Wet op de dierproeven in verband met implementatie van Richtlijn 2010/63/EU

—Richtlijn 2010/63/EU van 22 september 2010 betreffende de bescherming van dieren die voor wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt had op 10 november 2012 geïmplementeerd moeten zijn. De implementatiewet is hiervóór opgenomen (Stb. 2014, 473). Deze wet voorziet in een aanpassing van artikel 10f zoals opgenomen in artikel I, onderdeel R, van de implementatiewet. In de nota naar aanleiding van het verslag, die op 3 oktober 2014 naar de Eerste Kamer is gezonden (Kamerstukken I 2014/15, 33 692, I), is aangekondigd dat een wetsvoorstel in procedure zal worden gebracht om het hiervoor genoemde artikel 10f weer in lijn te brengen met de richtlijn. De onderhavige wet geeft hier gevolg aan. Het artikel 10f gaat over het gebruik van in het wild gevangen dieren in dierproeven. Door een amendement was dit artikel gewijzigd. De regering acht die wijziging onwenselijk omdat zij vreest dat hierdoor een belangrijk deel van het huidige fundamenteel biologisch veldonderzoek niet meer mogelijk zal zijn en de positie van Nederland in het fundamenteel en fundamenteel-strategisch onderzoek met in het wild gevangen dieren hiermee in gevaar zou komen. Bovendien is de wijziging niet in lijn met de richtlijn. Met deze wet komt artikel 10f weer te luiden zoals oorspronkelijk aan de Tweede Kamer was voorgelegd.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.