Stb. 2011, 601 Processtukken in strafzaken

Wet van 1-12-2011, Stb. 2011, 601

Wet tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de herziening van de regels inzake de processtukken, de verslaglegging door de opsporingsambtenaar en enkele andere onderwerpen (herziening regels betreffende de processtukken in strafzaken)

—De uit 1926 stammende wettelijke voorzieningen betreffende de verbaliseringsplicht en de processtukken worden gemoderniseerd. Daarbij wordt aangesloten bij het programma Versterking Opsporing en Vervolging dat de kwaliteit van het opsporingsonderzoek wil verhogen. Kort gezegd gaat het om:

  • een precisering van de verbaliseringsplicht;
  • een versterking van de rechtspositie van de verdachte bij de samenstelling van de processtukken;
  • een wettelijke verankering van de verantwoordelijkheid van de officier van justitie voor de samenstelling van het procesdossier tijdens het opsporingsonderzoek;
  • een omschrijving in de wet van het begrip processtukken;
  • de introductie van de bevoegdheid om bepaalde informatie buiten de processtukken te laten en de verstrekking van afschriften te beperken, indien gewichtige belangen daartoe nopen.

Inwerkingtreding op een bij kb te bepalen tijdstip.

Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 13-9-2012, Stb. 2012, 408

Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet versterking positie rechter-commissaris (Stb. 2011, 600) en van de wet van 1 december 2011 tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de herziening van de regels inzake de processtukken, de verslaglegging door de opsporingsambtenaar en enkele andere onderwerpen (herziening regels betreffende de processtukken in strafzaken) (Stb. 2011, 601)

—Beide wetten treden in werking met ingang van 1 januari 2013.
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.