Stb. 2019, 380 Premiestelling voor startende werkgevers

Besluit van 24-10-2019, Stb. 2019, 380

Besluit tot wijziging van het Besluit Wfsv in verband met aanpassingen in de premiestelling voor startende werkgevers

—Via dit wijzigingsbesluit wordt een aanpassing in de premiesystematiek van de Werkhervattingskas (hierna: Whk) doorgevoerd. Deze wijziging heeft betrekking op de premiestelling voor startende werkgevers. De onderhavige wijziging is wenselijk omdat de Hoge Raad de bestaande uitvoeringspraktijk niet in overeenstemming met de regelgeving achtte (HR 4 mei 2018, ECLI:NL:HR:2018:670). De nieuwe formulering van artikel 2.17 die dit besluit met zich meebrengt, stemt overeen met de feitelijk bestaande uitvoeringspraktijk, zoals die gold tot begin 2018. In het arrest van 4 mei 2018 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de bestaande uitvoering voor de eerste twee startersjaren in strijd was met de toen geldende formulering van artikel 2.17 van het Besluit Wfsv. Omdat de regering de eerder toegepaste uitvoeringspraktijk wel wil voortzetten, wordt artikel 2.17 daarmee in overeenstemming gebracht. 

Het besluit treedt in werking met ingang van 01-01-2020.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.