Stb. 2019, 380 Premiestelling voor startende werkgevers

Besluit van 24-10-2019, Stb. 2019, 380

Besluit tot wijziging van het Besluit Wfsv in verband met aanpassingen in de premiestelling voor startende werkgevers

—Via dit wijzigingsbesluit wordt een aanpassing in de premiesystematiek van de Werkhervattingskas (hierna: Whk) doorgevoerd. Deze wijziging heeft betrekking op de premiestelling voor startende werkgevers. De onderhavige wijziging is wenselijk omdat de Hoge Raad de bestaande uitvoeringspraktijk niet in overeenstemming met de regelgeving achtte (HR 4 mei 2018, ECLI:NL:HR:2018:670). De nieuwe formulering van artikel 2.17 die dit besluit met zich meebrengt, stemt overeen met de feitelijk bestaande uitvoeringspraktijk, zoals die gold tot begin 2018. In het arrest van 4 mei 2018 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de bestaande uitvoering voor de eerste twee startersjaren in strijd was met de toen geldende formulering van artikel 2.17 van het Besluit Wfsv. Omdat de regering de eerder toegepaste uitvoeringspraktijk wel wil voortzetten, wordt artikel 2.17 daarmee in overeenstemming gebracht. 

Het besluit treedt in werking met ingang van 01-01-2020.

DARK WATERS: een advocaat neemt het op tegen een groot, vervuilend chemiebedrijf

AfbeeldingNJB mag twee vrijkaarten weggeven voor de film Dark waters (vanaf 23 januari in het filmhuis). 

’Het waargebeurde verhaal van advocaat Rob Bilott (Mark Ruffalo) die net partner is geworden bij een prestigieus advocaten kantoor. Als bedrijfsadvocaat voor diverse grote chemie bedrijven, heeft hij reeds zijn sporen verdiend en daarmee zijn toekomst veilig gesteld. Wanneer hij op zijn werk benaderd wordt door een boer uit West Virginia, die beweert dat er giftig afval wordt geloosd op zijn land wat de oogst verpest en het vee doodt, raakt hij verstrengeld in een persoonlijk conflict. In de hoop de waarheid boven water te krijgen, dient Bilott uiteindelijk een klacht in tegen chemieconcern DuPont. Hij begrijpt dat er gevochten moet worden voor de gerechtigheid voor een gemeenschap die al jaren wordt blootgesteld aan dodelijke chemicaliën Het is het begin van een 15 jaar durend gevecht.’’

Mail ons voor vrijkaarten

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.