Stb. 2012, 21 Postbezorgers

Besluit van 25-1-2012, Stb. 2012, 21

Besluit tot wijziging van het Tijdelijk besluit postbezorgers 2011

—Op 29 maart 2011 is het Tijdelijk besluit postbezorgers 2011 vastgesteld. Met dit besluit worden de sociale partners gedurende de transitiefase ondersteund om in de postmarkt te komen tot sociaal aanvaardbare arbeidsvoorwaarden voor postbezorgers. Het Tijdelijk besluit postbezorgers 2011 is gericht op het ondersteunen van een ontwikkeling in de postmarkt met stabiele arbeidsrelaties waarin de arbeidsovereenkomst de heersende contractvorm is. Met onderhavig besluit wordt tegemoet gekomen aan de wens van een meerderheid van de Tweede Kamer om het ingroeipad, zoals opgenomen in de inmiddels op 15 september 2011 totstandgekomen cao en dat moet leiden tot 80% arbeidsovereenkomsten op 30 september 2013, op te nemen in het Tijdelijk besluit postbezorgers 2011 (Kamerstukken II 2010/11, 29 502, nr. 71).

Inwerkingtreding 1-2-2012.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.