Stb. 2018, 331 Politiegevens aan M-/AIVD

Besluit van 30-08-2018, Stb. 2018, 331

Besluit tot bepaling van categorieën van politiegegevens als bedoeld in artikel 24 van de Wet politiegegevens (Besluit ex artikel 24 Wet politiegegevens)

—In de Wet politiegegevens is de rechtstreekse verstrekking van politiegegevens aan de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst geregeld. De verstrekking geschiedt door het rechtstreeks geautomatiseerd vergelijken van bepaalde categorieën van politiegegevens teneinde vast te stellen of verbanden bestaan tussen die gegevens. De categorieën van politiegegevens worden aangewezen bij algemene maatregel van bestuur. In dit besluit worden de betreffende categorieën van politiegegevens aangewezen. Vooralsnog is gekozen voor het uitsluitend toegang bieden aan de inlichtingen- en veiligheidsdiensten tot politiegegevens die worden beheerd door de politie (en (nog) niet door de bijzondere opsporingsdiensten en de Koninklijke marechaussee). 

Als categorieën worden aangewezen politiegegevens die worden verwerkt op grond van de artikelen 8, 9, 10 en 13 Wpg. Het gaat in artikel 8 Wpg om de verwerking van politiegegevens met het oog op de uitvoering van de dagelijkse politietaak, het basispolitiewerk (surveillance, hulpverlening, het opnemen van aangiften, kortdurende opsporingsonderzoeken). Dit betreft derhalve politiegegevens van meer algemene aard. De gerichte verwerking van politiegegevens met het oog op de handhaving van de rechtsorde in een bepaald geval wordt geregeld in artikel 9 Wpg. Het kan hierbij gaan om een meer omvangrijk opsporingsonderzoek of een verkennend onderzoek. Onder artikel 10 Wpg valt de gerichte en omvangrijke verwerking van politiegegevens over personen met het oog op het verkrijgen van inzicht in betrokkenheid bij ernstige misdrijven, waaronder terroristische activiteiten, of ernstige schendingen van de openbare orde. In artikel 13 Wpg gaat het over de verdere verwerking van politie-gegevens, die zijn verwerkt overeenkomstig de artikelen 8, 9 en 10 Wpg, ter ondersteuning van de politietaak. Het kan daarbij gaan om het algemeen beschikbaar stellen van gegevens ten behoeve van landelijke raadpleging, of gegevens die landelijk inzicht bieden in specialistische onderwerpen.

Inwerkingtreding met ingang van 01-10-2018.

Gastvlog: AB in het onderwijs

Het tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht (AB) is niet alleen een van de oudste maar ook een van de meest gelezen Nederlandse juridische tijdschriften. De AB is ook al jaren niet meer weg te denken uit het onderwijs. Universiteiten en hogescholen zijn zelfs de grootste raadplegers van de AB. Dat is niet voor niks: AB-annotaties bieden een heldere samenvatting van (lange) uitspraken en plaatsen die vaak in een bredere context. Bovendien hebben studenten de mogelijkheid om samen met een docent of advocaat (vaak ook AB-annotator) een annotatie bij de AB in te dienen. Dan heb je al tijdens je studie een publicatie op je naam staan! Zie voor meer informatie het vlog:Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.