Stb. 2019, 491 PFAS-maatregelen

Besluit van 13-12-2019, Stb. 2019, 491 en inwerking­tredingsbesluit van 13-12-2019, Stb. 2019, 492

Besluit tot wijziging van het Besluit bodemkwaliteit in verband met de versnelling van de tot­stand­komings­procedure voor het vaststellen van gebiedsspecifiek beleid voor PFAS

—Met deze wijziging wordt beoogd de voor­bereidings­procedure te versnellen die moet worden gevolgd voor het nemen van besluiten tot vast­stelling van een gebieds­specifiek toetsings­kader voor het toepassen van grond of baggerspecie die is verontreinigd met poly- en perfluor­alkyl­stoffen (PFAS). Hierdoor moeten problemen die zich voordoen bij het toepassen van PFAS-houdende grond en bagger­specie, sneller kunnen worden opgelost. Tevens worden PFAS opgenomen in bijlage 1 bij het Besluit bodem­kwaliteit als stoffen waarvoor in de Regeling bodem­kwaliteit het meten verplicht kan worden gesteld teneinde de kwaliteit van grond of baggerspecie dan wel de bodem waar grond of bagger­specie wordt toegepast vast te stellen. Dit is wenselijk om te kunnen bepalen of PFAS voldoet aan eventueel in de Regeling bodemkwaliteit vast te stellen kwaliteitseisen.

Inwerkingtreding met ingang van 18-12-2019.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.