Stb. 2011, 26 Pensioenregister

Wet van 27-1-2011, Stb. 2011, 26

Wet tot wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met de inrichting en het beheer van het pensioenregister

—Artikel 51 van de Pensioenwet en artikel 62 van de Wet verplichte beroepspensioenregeling (WVB) bevatten slechts de rudimentaire aanduiding dat pensioenuitvoerders worden verplicht om in het kader van de pensioencommunicatie een pensioenregister op te zetten. De bepalingen gaven in feite zonder nadere clausulering de opdracht aan pensioenuitvoerders ervoor te zorgen dat er op 1 januari 2011 een pensioenregister operationeel is. Met deze wetswijziging wordt beoogd op wetsniveau een grondslag te geven aan het zekerstellen van de ontwikkeling en het beheer van het ¬pensioenregister. Het doel van het pensioenregister is om burgers op uniforme wijze in de gelegenheid te stellen online de gegevens over eigen opgebouwde en toekomstige pensioenaanspraken te raadplegen, op basis van door de pensioenuitvoerders en de Sociale verzekeringsbank (Svb) via de Stichting Pensioenregister aangeleverde gegevens. Het pensioenregister biedt een nieuwe impuls aan betrokkenen voor een betere kijk op hun pensioensituatie. Het pensioenregister bevat pensioeninformatie op grond van de Pensioenwet, de WVB en de Algemene ouderdomswet. In feite overstijgt het pensioenregister hiermee de Pensioenwet (en de WVB), dat een wettelijk kader biedt voor tweedepijler pensioenen. Hierbij wordt onder tweedepijler pensioen verstaan de op de eerste pijler (Algemene Ouderdomswet, AOW) aanvullende pensioenregelingen, die vaak collectief en in verband met de arbeidsverhouding worden overeengekomen tussen werkgevers en werknemers. Echter, inzicht in een goede oudedagsvoorziening (breder dan uitsluitend het tweedepijler pensioen) is een belangrijk publiek belang.

Inwerkingtreding 11-2-1011 met voor het overgrote deel terugwerkende kracht tot en met 1-1-2011.
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.