Stb. 2019, 487 Pensioen payrollkracht

Besluit van 11-12-2019, Stb. 2019, 487

Besluit tot wijziging van het Besluit allocatie arbeids­krachten door inter­mediairs in verband met het vast­leggen van een nadere invulling van een adequate pensioenregeling als bedoeld in artikel 8a, vierde lid, van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs

—In artikel 8a, vierde lid, van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) is voorgeschreven dat, onder voorwaarden, een adequate pensioen­regeling geldt voor een arbeids­kracht die in het kader van payrolling ter beschikking is gesteld. Dit betekent dat een payroll­werkgever voor een payroll­kracht zorg moet dragen voor een adequate pensioen­regeling.

In artikel 8a, vijfde lid, Waadi is bepaald dat er in ieder geval sprake is van een adequate pensioen­regeling indien voor de payroll­kracht dezelfde basis­pensioen­regeling geldt als voor werknemers werkzaam in gelijke of gelijk­waardige functies in dienst van de inlener of als voor de werknemers werkzaam in gelijke of gelijk­waardige functies in de sector van het beroeps- of bedrijfs­leven, waarin de inlener werkzaam is.

In artikel 8a, zesde lid, Waadi is bepaald dat eveneens sprake is van een adequate pensioen­regeling indien er voor de pay­roll­kracht een basispensioenregeling geldt die voldoet aan bij of krachtens algemene maatregel van bestuur gestelde eisen. Dit besluit legt deze eisen vast in het Besluit allocatie arbeids­krachten door inter­mediairs (Baadi).

Inwerkingtreding met ingang van 01-01-2021.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.