Stb. 2019, 425 Partnerschapsovereenkomst EU - Nieuw-Zeeland

Wet van 06-11-2019, Stb. 2019, 425

Wet houdende goedkeuring van de op 5 oktober 2016 te Brussel tot stand gekomen Partner­schaps­overeen­komst op het gebied van betrekkingen en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Nieuw-Zeeland, anderzijds (Trb. 2016, 174)

—Met de op 5 oktober 2016 te Brussel tot stand gekomen Partner­schaps­overeen­komst op het gebied van betrekkingen en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten enerzijds en Nieuw-Zeeland anderzijds, bevestigen de partijen allereerst hun gehechtheid aan de democratische beginselen, de mensenrechten, de fundamentele vrijheden, de rechtsstaat en goed bestuur. Daarnaast benadrukken zij het belang van een groot aantal reeds bestaande verdragen en besluiten van volkenrechtelijke organisaties. Vervolgens bevat de Overeenkomst hoofdzakelijk bepalingen die zien op het aangaan, dan wel het intensiveren van de politieke dialoog en de onderlinge samenwerking op een breed scala aan beleidsterreinen. Het gaat daarbij respectievelijk om:

  • de politieke dialoog en de samenwerking inzake buitenlands beleid en veiligheid;
  • de samenwerking inzake mondiale ontwikkeling en humanitaire hulp;
  • de samenwerking op economisch en handelsgebied;
  • de samenwerking inzake recht, vrijheid en veiligheid;
  • de samenwerking op het gebied van onderzoek, innovatie en de informatie­maatschappij;
  • de samenwerking op het gebied van onderwijs, cultuur en persoonlijke contacten;
  • de samenwerking op het gebied van duurzame ontwikkeling, energie en vervoer.

Door de Overeenkomst wordt ten slotte ook nog een Gemengde Commissie opgericht. In die Gemengde Commissie zal overleg worden gepleegd om de uitvoering van de Overeen­komst te vergemakkelijken, de algemene doel­stellingen ervan te bevorderen en de algemene samenhang van de betrekkingen tussen de Unie en Nieuw-Zeeland te garanderen.

Inwerkingtreding met ingang van 27-11-2019.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.