Stb. 2019, 425 Partnerschapsovereenkomst EU - Nieuw-Zeeland

Wet van 06-11-2019, Stb. 2019, 425

Wet houdende goedkeuring van de op 5 oktober 2016 te Brussel tot stand gekomen Partner­schaps­overeen­komst op het gebied van betrekkingen en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Nieuw-Zeeland, anderzijds (Trb. 2016, 174)

—Met de op 5 oktober 2016 te Brussel tot stand gekomen Partner­schaps­overeen­komst op het gebied van betrekkingen en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten enerzijds en Nieuw-Zeeland anderzijds, bevestigen de partijen allereerst hun gehechtheid aan de democratische beginselen, de mensenrechten, de fundamentele vrijheden, de rechtsstaat en goed bestuur. Daarnaast benadrukken zij het belang van een groot aantal reeds bestaande verdragen en besluiten van volkenrechtelijke organisaties. Vervolgens bevat de Overeenkomst hoofdzakelijk bepalingen die zien op het aangaan, dan wel het intensiveren van de politieke dialoog en de onderlinge samenwerking op een breed scala aan beleidsterreinen. Het gaat daarbij respectievelijk om:

  • de politieke dialoog en de samenwerking inzake buitenlands beleid en veiligheid;
  • de samenwerking inzake mondiale ontwikkeling en humanitaire hulp;
  • de samenwerking op economisch en handelsgebied;
  • de samenwerking inzake recht, vrijheid en veiligheid;
  • de samenwerking op het gebied van onderzoek, innovatie en de informatie­maatschappij;
  • de samenwerking op het gebied van onderwijs, cultuur en persoonlijke contacten;
  • de samenwerking op het gebied van duurzame ontwikkeling, energie en vervoer.

Door de Overeenkomst wordt ten slotte ook nog een Gemengde Commissie opgericht. In die Gemengde Commissie zal overleg worden gepleegd om de uitvoering van de Overeen­komst te vergemakkelijken, de algemene doel­stellingen ervan te bevorderen en de algemene samenhang van de betrekkingen tussen de Unie en Nieuw-Zeeland te garanderen.

Inwerkingtreding met ingang van 27-11-2019.


Kamerstukken

DARK WATERS: een advocaat neemt het op tegen een groot, vervuilend chemiebedrijf

AfbeeldingNJB mag twee vrijkaarten weggeven voor de film Dark waters (vanaf 23 januari in het filmhuis). 

’Het waargebeurde verhaal van advocaat Rob Bilott (Mark Ruffalo) die net partner is geworden bij een prestigieus advocaten kantoor. Als bedrijfsadvocaat voor diverse grote chemie bedrijven, heeft hij reeds zijn sporen verdiend en daarmee zijn toekomst veilig gesteld. Wanneer hij op zijn werk benaderd wordt door een boer uit West Virginia, die beweert dat er giftig afval wordt geloosd op zijn land wat de oogst verpest en het vee doodt, raakt hij verstrengeld in een persoonlijk conflict. In de hoop de waarheid boven water te krijgen, dient Bilott uiteindelijk een klacht in tegen chemieconcern DuPont. Hij begrijpt dat er gevochten moet worden voor de gerechtigheid voor een gemeenschap die al jaren wordt blootgesteld aan dodelijke chemicaliën Het is het begin van een 15 jaar durend gevecht.’’

Mail ons voor vrijkaarten

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.