Stb. 2017, 518 Overige fiscale maatregelen 2018

Wet van 20-12-2017, Stb. 2017, 518

Wet tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere ­wetten (Overige fiscale maatregelen 2018)

—Deze wet strekt ertoe wijzigingen ten behoeve van het noodzakelijk onderhoud van het fiscale stelsel aan te brengen in enkele belastingwetten en enige andere wetten waarvoor inwerkingtreding of wettelijke vastlegging met ingang van 1 januari 2018 wenselijk is. Naast veel (reparatie)maatregelen van meer technische aard betreft de wet onder andere het gedeeltelijk afschaffen van de inkeerregeling, een aanpassing van de liquidatieverliesregeling in de vennootschapsbelasting, een vereenvoudiging van het derdenbeslag in de sfeer van de invordering van belastingen en de afschaffing van de fictieve dienstbetrekking voor niet-uitvoerende bestuurders van een beursgenoteerde vennootschap die het zogenoemde monistische bestuursmodel hanteren.

De wet voorziet in een aantal nadere maatregelen om belastingontwijking actief en in internationale samenwerking aan te pakken. In dat kader wordt onder andere de inkeerregeling gedeeltelijk afgeschaft, te weten ter zake van ­verzwegen inkomen uit sparen en beleggen dat in het buitenland is opgekomen. Dit betekent dat belastingplichtigen die dergelijk vermogen of inkomen verzwijgen, niet meer wegkomen zonder vergrijpboete, ook al geven ze het binnen twee jaar alsnog aan.

Het aanvankelijke voorstel om in de Successiewet vast te leggen in welke gevallen het aangaan van een huwelijk, het aangaan of wijzigen van huwelijkse voorwaarden of een notarieel samenlevingscontract met wederzijdse zorgverplichting kan leiden tot verschuldigdheid van schenk- of erfbelasting, is bij amendement uit het wetsvoorstel gehaald.

Ten slotte vervalt de automatische schorsende werking van het fiscaal verzet met ingang van 2018. Het fiscale recht wordt hiermee in lijn gebracht met het algemene bestuursrecht en het civiele recht. Dit om onnodig hoge kosten voor de Belastingdienst te voorkomen en oneigenlijk gebruik te bestrijden.

Inwerkingtreding met ingang van 01-01-2018, met dien verstande dat er voor veel onderdelen afwijkende inwerkingtredingsbepalingen gelden.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.