Stb. 2015, 540 Overige fiscale maatregelen 2016

Wet van 23-12-2015, Stb. 2015, 540

Wet tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2016)

—In deze wet zijn maatregelen opgenomen ten behoeve van het noodzakelijke onderhoud alsmede maatregelen die meer technisch van aard zijn. De maatregelen zijn onder te verdelen in een aantal onderwerpen, te weten: vereenvoudigingen, maatregelen die voorvloeien uit EU-recht of internationale afspraken, maatregelen op het terrein van woningen en overige maatregelen.


Vereenvoudiging

 • Vereenvoudiging informatieplicht bij eigenwoningschuld anders dan bij aangewezen administratieplichtigen
 • Afschaffen minimumwaarderingsregel bij afkoop
 • Definitie geneesmiddelen
 • Afschaffen jaarbetaling motorrijtuigenbelasting
 • Fictie exportregeling in afvalstoffenbelasting
 • Vereenvoudiging fiscaal procesrecht; massaalbezwaarprocedure verbeteren en mogelijkheid prejudiciële vragen invoeren           
 • Schorsende werking hoger beroep bij toeslagen (zowel voor de burger als voor de Belastingdienst/Toeslagen)


Maatregelen met EU-aspecten of overige internationale aspecten

 • Uitbreiding regeling uitgaven voor monumentenpanden en Natuurschoonwet 1928 naar aanleiding van uitspraken van het Hof van Justitie van de Europese Unie
 • Implementatie verrekenprijsdocumentatie en ‘country-by-country reporting’
 • Step-up voor grensoverschrijdende juridische fusie en juridische splitsing in de Wet op de dividendbelasting 1965, zoals nu al geldt voor grensoverschrijdende aandelenruil
 • Handhavingsbepalingen Common Reporting Standard in de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen


Maatregelen in de woningsfeer

 • Verzachten sanctie bij aflossingsachterstand
 • Imputatie SEW/BEW
 • Benutten dubbele vrijstelling fiscale partners bij onder meer kapitaalverzekeringen
 • Rekening houden met tegengestelde belangen ten aanzien van de WOZ-waarde


Overige maatregelen

 • Aanscherpen gebruikelijkheidscriterium werkkostenregeling
 • Aanpassingen vpb-plicht overheidsondernemingen
 • Growkits en kweekvloeistoffen
 • Verlaging tarief energiebelasting lokaal opgewekte duurzame energie
 • Teruggaafregeling voor aardgas als brandstof voor vaartuigen
 • Uitzondering partnerbegrip bij stiefkinderen
 • Lijfsdwangbevoegdheid Belastingdienst wordt uitgebreid met civiele vorderingen die strekken tot betaling van schadevergoeding aan de ontvanger
 • Aanscherping disculpatiemogelijkheid bij handel in vennootschappen met fiscale en stille reserves
 • Experimenteerbepaling

Inwerkingtreding m.i.v. 01-01-2016, met dien verstande dat een aantal bepalingen op een ander tijdstip in werking treden.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.