Stb. 2016, 191 Ouderbijdrage jeugdhulp

Besluit van 04-05-2016, Stb. 2016, 191

Besluit houdende wijziging van het Besluit Jeugdwet vanwege het op nihil stellen van de ouderbijdrage voor jeugdhulp

—Met de Jeugdwet, die op 1 januari 2015 in werking is getreden, was geregeld dat ouders voor jeugdhulp met verblijf een ouderbijdrage verschuldigd waren. Er is maatschappelijk en politiek veel kritiek ontstaan op de ouderbijdrage. Zo werd de ouderbijdrage voor jeugdhulp met verblijf als onrechtvaardig beschouwd, omdat geen eigen bijdrage wordt gevraagd wanneer jeugdigen vanwege lichamelijke aandoeningen op grond van een zorgverzekering als bedoeld in de Zorgverzekeringswet worden behandeld en daarbij worden opgenomen in bijvoorbeeld een kliniek of een ziekenhuis.

In het voorjaar van 2015 is een onderzoek naar de uitvoeringspraktijk van de ouderbijdrage verricht. Op basis van de uitkomsten van dat onderzoek is besloten de ouderbijdrage af te schaffen per 1 januari 2016. Daartoe is een wetsvoorstel in voorbereiding, waarmee de bepalingen inzake de ouderbijdrage uit de Jeugdwet worden geschrapt. Gelet op het grote draagvlak, zowel maatschappelijk als politiek, voor het afschaffen van de ouderbijdrage worden nu – voorafgaand aan dat wetsvoorstel – met deze algemene maatregel van bestuur de te innen bedragen alvast op nihil gesteld met ingang van 1 januari 2016, waardoor feitelijk de verschuldigheid van een ouderbijdrage voor jeugdhulp met verblijf vervalt.

Inwerkingtreding m.i.v. 27-05-2016, met terugwerkende kracht t/m 01-01-2016.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.