Stb. 2013, 296 OR scholingssysteem

Wet van 26-06-2013, Stb. 2013, 296 en inwerkingtredingsbesluit van 08-07-2013, Stb. 2013, 297

Wet tot aanpassing van de Wet op de ondernemingsraden in verband met wijziging van de financiering van het scholingssyteem voor leden van de ondernemingsraad en enkele andere wijzigingen van deze wet

—Aan de voorliggende wetswijziging is een initiatief van de sociale partners vooraf gegaan. In maart 2011 heeft de Bestuurskamer van de Sociaal Economische Raad (SER) haar advies vastgesteld over ‘Toekomst scholing en vorming leden ondernemingsraad’. Hierin wordt een ander systeem ter financiering van de scholing en vorming van ondernemingsraadleden voorgesteld. Bij brief van 12 september 2011 (Kamerstukken II 2011/12, 29 818, nr. 34) heeft het kabinet aan de Tweede Kamer gemeld het advies over te nemen. Naast de wijziging van het scholingssysteem bevat de wet twee andere wijzigingen die voortkomen uit het kabinetsstandpunt Medezeggenschap 2009. Deze betreffen de geschillenregeling en de zeggenschapsverhoudingen in internationale concerns. Het scholingssysteem voorziet onder meer in een afschaffing van de zogenaamde WOR-heffing, die ondernemingen die onder de verplichting vallen een OR in te stellen momenteel moeten afdragen ter bevordering van de scholing en vorming van OR-leden en een expliciet wettelijk verankerd scholingsrecht voor OR-leden c.q. een expliciete plicht voor werkgevers om hun OR-leden de scholing te laten genieten die zij voor de vervulling van hun taak nodig achten.
Bij amendement is ten slotte geregeld dat de nu geldende eis dat een werknemer 30 handtekeningen moet verzamelen om zichzelf verkiesbaar te stellen, komt te vervallen.

Inwerkingtreding m.i.v. 19 juli 2013.
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.