Stb. 2012, 673 Opslag duurzame energie

Wet van 20-12-2012, Stb. 2012, 673 en inwerkingtredingsbesluit van 20-12-2012, Stb. 2012, 674

Wet houdende regels voor de opslag duurzame energie (Wet opslag duurzame energie).

—Stimulering van duurzame energie vindt plaats via het Besluit stimulering duurzame energieproductie (SDE). De opwekking van duurzame energie voor sommige technieken (bijvoorbeeld windenergie op land) moet zo snel mogelijk concurrerend worden maar heeft in de overgangsfase nog stimulering nodig. Daarom wordt de SDE verbeterd tot een meer efficiënte ‘SDE+’, waarbij kosteneffectiviteit en haalbaarheid van de verschillende opwekkingstechnieken uitdrukkelijker dan bij de SDE voorop staan. De SDE+ wordt vanaf 2013 gefinancierd uit een nieuwe heffing op het verbruik van elektriciteit en aardgas. Deze wet voorziet in de invoering van deze nieuwe heffing: de opslag duurzame energie. De opslag duurzame energie krijgt de vorm van een nieuwe belastingheffing op elektriciteit en aardgas. Deze heffing komt naast de reeds bestaande energiebelasting. De opslag duurzame energie wordt geheven en ingevorderd op dezelfde wijze als de energiebelasting.

Inwerkingtreding m.i.v. 1-1-2013.
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.