Stb. 2017, 130 Opheffing Raad voor de financiële verhoudingen

Wet van 08-03-2017, Stb. 2017, 130 en Inwerkingtredingsbesluit van 17-05-2017, Stb. 2017, 218

Wet tot wijziging van de Wet op de Raad voor het openbaar bestuur en intrekking van de Wet op de Raad voor de financiële verhoudingen in verband met de herinrichting van de adviesfunctie inzake de financiële verhoudingen

—Deze wet wijzigt de Wet op de Raad voor het openbaar bestuur en trekt de Wet op de Raad voor de financiële verhoudingen in, in verband met de versterking van de adviesfunctie inzake de financiële verhoudingen. Deze adviesfunctie wordt overgedragen van de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) aan de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) en gaat derhalve integraal uitmaken van de advisering over het openbaar bestuur. De Rfv wordt opgeheven. De taak van de Rob wordt uitgebreid met de taak de regering en beide Kamers der Staten-Generaal te adviseren over de beleidsmatige aspecten van de financiële verhoudingen in relatie tot de bestuurlijke verhoudingen, in het bijzonder waar het de verhoudingen tussen het Rijk, de gemeenten en de provincies betreft.


Inwerkingtreding

ingtredingsbesluit van 17-05-2017, Stb. 2017, 218

— Besluit van 17 mei 2017, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 8 maart 2017 tot wijziging van de Wet op de Raad voor het openbaar bestuur en intrekking van de Wet op de Raad voor de financiële verhoudingen in verband met de herinrichting van de adviesfunctie inzake de financiële verhoudingen (Stb. 2017, 130)

— De wet treedt in werking m.i.v. 01-07-2017.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.