Stb. 2016, 312 Opheffing Landelijk Register Schuldsaneringen

Besluit van 23-08-2016, Stb. 2016, 312

Besluit houdende de aanwijzing van de Raad voor de rechtspraak als het orgaan waaraan de gegevens worden doorgegeven ten behoeve van het register als bedoeld in artikel 294a, eerste lid, Faillissementswet

—In het Landelijk Register Schuldsaneringen (LRS) van de raad voor rechtsbijstand (rvr) worden gegevens over iedere van toepassing verklaarde schuldsaneringsregeling bijgehouden. Dezelfde gegevens zijn tegenwoordig te vinden in het Centraal Insolventieregister (CIR) van de Raad voor de rechtspraak (Rvdr). Dit komt doordat de informatie over schuldsaneringsregelingen op grond van de Faillissementswet ook in de afzonderlijke registers van de rechtbanken moet worden opgenomen (art. 294, eerste lid, Fw) en de Rvdr deze informatie plaatst in het CIR. Het is niet nodig om twee registers met dezelfde gegevens – met de daarbij behorende kosten – in stand te houden. De momenteel doorgevoerde modernisering van de digitale systemen van de rvr acht de regering een passend moment om het LRS op te heffen. Het ligt voor de hand om de gegevens over schuldsaneringen uitsluitend bij het CIR onder te brengen. In onderhavig besluit wordt de Rvdr aangewezen als orgaan dat op grond van artikel 294, vierde lid, Fw een centraal register over schuldsaneringen bijhoudt, in de vorm van het reeds bestaande CIR.

Inwerkingtreding m.i.v. 06-09-2016.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.