Stb. 2019, 9 Openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens

Besluit van 15-01-2019, Stb. 2019, nr. 9 en inwerking­tredingsbesluit van 15-01-2019, Stb. 2019, 30

Besluit houdende vaststelling van regels ter uitvoering van de Gezondheidswet en de Jeugdwet over de openbaarmaking van informatie over naleving en uitvoering van regelgeving (Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet)

—Artikel 44, eerste lid van de Gezondheidswet en artikel 9.7 van de Jeugdwet bieden een specifieke grondslag voor het actief openbaar maken van toezicht- en uitvoeringsgegevens. Met de openbaarmaking van die gegevens wordt beoogd de naleving van regelgeving te bevorderen, het publiek inzicht te geven in de wijze waarop het toezicht en de uitvoering worden verricht en wat de resultaten van die verrichtingen zijn.

Het gaat om gegevens van de volgende inspectiediensten: de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit, de Inspectie gezondheidszorg en jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid, voor zover het haar taken op het gebied van de Jeugdwet betreft. Deze amvb geeft uitvoering aan de Gezondheidswet en de Jeugdwet door informatie aan te wijzen die door de inspectiediensten openbaar gemaakt moet worden.

Volgens de wet geldt er een verplichting tot openbaarmaking van informatie voor zover deze informatie bij algemene maatregel van bestuur (amvb) is aangewezen. Daarnaast dient bij amvb te worden aangewezen welk bestuursorgaan het besluit tot openbaarmaking neemt. Deze amvb regelt beide aspecten. Voorts worden nadere regels gesteld over onder meer de plaats, duur en de wijze van openbaarmaking, alsmede over de wijze waarop betrokkenen kunnen reageren op de openbaar gemaakte informatie, hoe deze openbaar gemaakt wordt en over het informeren van het publiek over de intrekking of vernietiging van openbaarmakingsbesluiten.

Een belangrijk uitgangspunt van de wet is dat niet alleen informatie over tekortkomingen openbaar wordt gemaakt, maar ook positieve gegevens, bijvoorbeeld dat er bij een bedrijf of instelling geen overtreding is geconstateerd. Beoogd is om aan het publiek een zo volledig mogelijk beeld te geven over de kennis en informatie die de inspectiedienst onder zich heeft. Dit is een belangrijke randvoorwaarde om transparantie te vergroten. Bij de aanwijzing van de openbaar te maken informatie (in de bijlage bij dit besluit) komt dit tot uitdrukking.

Het besluit treedt in werking met ingang van 01-02-2019, met uitzondering van onderdeel I van de bijlage.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.