Stb. 2009, 296 Onvolledige AOW

Wet van 17-12-2009, Stb. 2009, 296

Wet tot wijziging van de Wet werk en bijstand, de Algemene Ouderdomswet en de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in verband met de overheveling van de uitvoering van de aanvullende bijstand voor personen van 65 jaar of ouder van de gemeenten naar de Sociale verzekeringsbank en het aanbrengen van enkele andere aanpassingen in de Algemene Ouderdomswet en tot wijziging van enkele sociale verzekeringswetten in verband met de gelijkstelling binnen de sociale zekerheid van voormalige pleeg- en stiefkinderen met eigen kinderen

—Niet iedereen bouwt de volledige 50 jaren AOW op. Deze groep krijgt later een onvolledig AOW-pensioen. Naast het AOW-pensioen hebben mensen vaak een aanvullend pensioen en eventueel daarnaast nog private aanvullingen. Deze aanvullingen zorgen ervoor dat de meeste personen met een onvolledige AOW toch een inkomen hebben dat boven het bestaansminimum uit komt. Voor een aantal mensen is dit echter niet het geval, omdat zij geen of weinig aanvulling hebben. Voor hen fungeert de Wet werk en bijstand (WWB) als vangnet. Deze wijziging legt de uitvoering van de aanvullende bijstand voor personen van 65 jaar of ouder (WWB65+) bij de Sociale verzekeringsbank in de vorm van een aanvullende inkomensvoorziening ouderen. Daarnaast worden twee onderwerpen op het gebied van de inkoopregeling AOW geregeld. Allereerst een verruiming van de beslistermijn in de vrijwillige verzekering AOW. Deze verruiming heeft als doel het inkopen van AOW-verzekeringsjaren te vergemakkelijken. In de tweede plaats gaat het om het openstellen van de inkoopregeling voor personen die voor hun 15e naar het buitenland vertrekken en na hun 15e zich weer in Nederland vestigen. Op dit moment zijn deze personen uitgesloten van deelname aan de vrijwillige verzekering AOW. Tot slot wordt een ander ongewenst effect van huidige regelgeving gerepareerd. Het gaat om een aanpassing van de definitie van het begrip gezamenlijke huishouding in de sociale zekerheid, zodat waar mogelijk pleeggezinnen en stiefgezinnen in de sociale zekerheid net zo behandeld worden als gezinnen met eigen kinderen.

Inwerkingtreding op een bij kb te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.