Stb. 2016, 179 Onderwijstoezicht

Wet van 08-04-2016, Stb. 2016, 179

Wet tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet primair onderwijs BES, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met een doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht

—Bij de herziening van de Wet op het onderwijstoezicht (WOT) is een eerste stap gezet naar de verbetering van het wettelijk kader voor het onderwijstoezicht. Het wetsvoorstel beoogde het principe van het risicogerichte toezicht in de wet vast te leggen; daarmee werd de bestaande praktijk gecodificeerd. De structuur van het risicogerichte toezicht werd echter niet geregeld. Door het aannemen van het amendement-Dijsselbloem/Dijkgraaf is die structuur wel in de wet vastgelegd. Dientengevolge komen de kwaliteitsaspecten pas aan bod in het nader onderzoek. Ook is gepoogd het toezicht op de didactiek in te perken. Er is echter nog een verdergaande verbeterslag nodig. Naast de structuur moet vooral ook de inhoud van het onderwijstoezicht op orde zijn. Deze wet, een initiatief van het lid Bisschop, beoogt daarin te voorzien. Tevens beoogt de wet de positie van scholen en het onderwijsveld te versterken door betere informatievoorziening en rechtsbescherming. Tot slot wordt de betrokkenheid van minister en parlement versterkt. De wet betreft in hoofdzaak een wijziging van de WOT. De wet voorziet ook in wijzigingen van de sectorwetten, met het oog op het creëren van een eenduidige definitie van onderwijskwaliteit en het introduceren van een wettelijke basis voor het oordeel ‘zeer zwak onderwijs’.

Inwerkingtreding m.i.v. 01-07-2017.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.