Stb. 2008, 35 OM-afdoening

Besluit van 28-1-2008, Stb. 2008, 35

Besluit tot wijziging van het Besluit OM-afdoening en het Transactiebesluit 1994 in verband met de periodieke actualisering van de bij deze besluiten behorende bijlage.

—Dit besluit actualiseert de lijst met feiten waarvoor krachtens artikel 74c Sr en het Transactiebesluit 1994 een politietransactie kan worden aangeboden, dan wel waarvoor in de toekomst een politiestrafbeschikking kan worden uitgevaardigd. De bij deze feiten behorende tarieven, die eveneens worden geactualiseerd, zijn opgenomen in de beleidsregels van het openbaar ministerie, en maken geen deel uit van dit besluit. Het Besluit OM-afdoening voorziet erin dat de politietransactie wordt omgevormd tot een politiestrafbeschikking. De actualisering van de voor afdoening door opsporingsambtenaren geldende feiten staat geheel los van deze omvorming.

Inwerkingtreding 1-4-2008.

 

Inwerkingtredingsbesluit van 19-03-2013, Stb. 2013, 107

Inwerkingtreding

Besluit houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel II, onderdeel R, van de Wet OM-afdoening en artikel 5.1 van het Besluit OM-afdoening (Stb. 2006, 330)

—Deze artikelen - die het vervallen van de politietransactie (art. 74c WvSr) betreffen - treden in werking met ingang van 1 april 2013.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.