Stb. 2013, 11 Novelle Wet verbod pelsdierhouderij

Wetten van 4-1-2013, Stb. 2013: 11, 12 en 13

Wet verbod pelsdierhouderij

—Tweede Kamerlid Van Velzen (SP) heeft op 4 oktober 2006 een wetsvoorstel aan de Tweede Kamer aangeboden dat voorziet in een verbod op pelsdierhouderijen. Het houden en doden van dieren vanwege hun pels druist in tegen de rechtvaardigheidsgronden voor diergebruik zoals opgenomen in de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren. Een dergelijk verbod is eerder bij de Tweede Kamer ingediend door het kabinet Kok II, maar dit voorstel is ingetrokken door het kabinet Balkenende I. De maatschappelijke discussie over het dragen van bont is daarmee niet opgehouden. Uit onderzoek in 2006 (TNS-NIPO) is gebleken dat 86% van de mensen het dragen van bont afkeurt en dat 72% van de bevolking een wettelijk verbod op het houden van pelsdieren steunt. De wet heeft voornamelijk gevolgen voor nertsenhouderijen. Voor deze houderijen is een uitgebreide overgangsregeling in de wet opgenomen, waarvan de termijn bij Wet van 4 januari 2013 tot wijziging van de Wet verbod pelsdierhouderij (Stb. 2013, 12) is verlengd tot 1 januari 2024. Bij wet van 4 januari 2013 tot nadere wijziging van de Wet verbod pelsdierhouderij (Stb. 2013, 13) is bovendien voorzien in extra flankerend beleid voor de afbouw van de pelsdierhouderij. In concreto betreft het een sloopregeling, fiscale voorzieningen en en een hardheidsclausule voor pensioenproblematiek.
 

Kamerstukken

28 048


30 826


32 369


33 076

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.