Stb. 2015, 550 Novelle Wet algemeen pensioenfonds

Wet van 23-12-2015, Stb. 2015, 550 en inwerkingtredingsbesluit van 23-12-2015, Stb. 2015, 551

Wet tot wijziging van de Wet algemeen pensioenfonds

—Op 18 juni 2015 heeft de Tweede Kamer bij de stemming over het wetsvoorstel algemeen pensioenfonds (Kamerstukken 34 117) het amendement Lodders/Vermeij (nr. 17) aangenomen. Dit amendement maakt het mogelijk dat er bij een fusie van verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen gescheiden vermogens worden aangehouden (ringfencing). De regering heeft destijds aangegeven het doel van het amendement sympathiek te vinden omdat ook kleine verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen tot schaalvergroting willen komen, maar tegelijkertijd mogelijke risico’s te zien voor de juridische houdbaarheid van de verplichtstelling. Daarom is het oordeel van de Afdeling advisering van de Raad van State gevraagd om inzicht te krijgen in de omvang van de risico’s voor de juridische houdbaarheid van de verplichtstelling. De Raad heeft geconcludeerd dat het toestaan van ringfencing voor bedrijfstakpensioenfondsen grote gevolgen heeft voor het Nederlandse pensioenstelsel. Daarom acht de Raad het passend de vraag of ringfencing voor verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen toegestaan zou moeten worden, te bezien in samenhang met de mogelijke wijzigingen van het stelsel van aanvullende pensioenen naar aanleiding van de bredere pensioendiscussie. De regering onderschrijft de conclusies van de Raad. Met deze novelle beoogde de regering enkel om de mogelijkheid om afgescheiden vermogens aan te houden bij een fusie van verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen uit het wetsvoorstel algemeen pensioenfonds te halen en daarmee het wetsvoorstel op dit punt terug in haar oorspronkelijke staat te brengen.

Zie ook de Wet algemeen pensioenfonds, Stb. 2015, 549.

Inwerkingtreding m.i.v. 01-01-2016. 


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.