Stb. 2018, 379 Novelle studiefinanciering BES

Wet van 17-10-2018, Stb. 2018, 379

Wet tot wijziging van de Aanpassingswet studiefinanciering BES

Deze wet (novelle bij de Aanpassingswet studiefinanciering BES) zorgt in de eerste plaats voor een zorgvuldige wettelijke grondslag voor gegevensuitwisseling met het oog op de uitvoering van artikel 3.27 van de WSF 2000 (verplichting tot stopzetten reisproduct binnen vijf werkdagen nadat het reisrecht is vervallen en de ‘OV-boete’ indien dat niet is gedaan). Daarnaast vraagt uitvoering van de Aanpassingswet om een aanpassing van de uitvoeringsprocessen van de verschillende betrokkenen: de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), Translink (uitgever van de OV-chipkaart en beheerder van de gegevens) en Regisseur Studenten Reisrecht (de rechtspersoon die de digitale administratie van het reisproduct op de OV-chipkaart voert). Tot slot bestaat door de aangenomen amendementen onduidelijkheid over de staffel van artikel 3.27, tweede lid, WSF 2000. In de wettekst wordt nu niet nader uitgewerkt hoe de staffel werkt in combinatie met de voorwaarde dat daadwerkelijk gereisd is met het reisproduct. Die onduidelijkheid wordt in deze novelle weggenomen. De novelle bevat ook een aantal aanpassingen naar aanleiding van onderzoek naar de mogelijkheden van het automatisch stopzetten van het reisproduct. 


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.