Stb. 2016, 553 Novelle bewijsvermoeden gaswinning Groningen

Wet van 21-12-2016, Stb. 2016, 553

Wet tot wijziging van de wet tot wijziging van de Mijnbouwwet, de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten in verband met implementatie van richtlijn nr. 2013/30/EU van het Europees Parlement en de Raad van 12 juni 2013 betreffende de veiligheid van offshore olie- en gasactiviteiten en tot wijziging van Richtlijn 2004/35/EG (PbEU 2013, L 178) en wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de omkering van de bewijslast bij schade binnen het effectgebied van een mijnbouwwerk in verband met aanpassing van de bepaling inzake een wettelijk bewijsvermoeden voor mijnbouwschade in Groningen en enkele andere bepalingen (Wet bewijsvermoeden gaswinning Groningen)

—Op 28 april 2015 nam de Tweede Kamer het Wetsvoorstel (kort gezegd) ‘offshore veiligheid’ (Kamerstukken 34 041) aan, evenals vier daarop ingediende amendementen. De op dat wetsvoorstel aangenomen amendementen, waaronder het amendement tot introductie van een wettelijk bewijsvermoeden, betroffen dermate fundamentele onderwerpen dat de Minister van EZ de Afdeling advisering van de Raad van State om voorlichting heeft gevraagd over deze amendementen. Met deze wet (een novelle) wordt naar aanleiding van die voorlichting de Wet offshore veiligheid aangepast en wordt een wettelijk bewijsvermoeden opgenomen in artikel 177a van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. Het bewijsvermoeden houdt in dat bij fysieke schade aan gebouwen en werken, die naar haar aard redelijkerwijs schade door beweging van de bodem als gevolg van de aanleg of de exploitatie van een mijnbouwwerk ten behoeve van het winnen van gas uit het Groningenveld zou kunnen zijn, wordt vermoed dat die schade veroorzaakt is door de aanleg of de exploitatie van dat mijnbouwwerk. De onderdelen die het gevolg waren van het aannemen van de overige amendementen zijn uit de Wet offshore veiligheid gehaald om doublure te voorkomen met het Wetsvoorstel veiligheid en regie (Kamerstukken 34 348). Het advies op dat wetsvoorstel en de voorlichting over de amendementen op het Wetsvoorstel offshore veiligheid zijn meegenomen bij het Wetsvoorstel veiligheid en regie.

Inwerkingtreding m.i.v. 31-12-2016.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.