Stb. 2016, 119 Normen en handhaving Schiphol

Wet van 09-03-2016, Stb. 2016, 119

Wet tot wijziging van de Wet luchtvaart in verband met de invoering van een nieuw normen- en handhavingstelsel voor de luchthaven Schiphol en enige andere wijzigingen

—Deze wet bevat de basis voor een nieuw normen- en handhavingstelsel in de Wet luchtvaart voor de luchthaven Schiphol. Het nieuwe stelsel gaat uit van strikt preferentieel baangebruik. Hierdoor is een betere verdeling van de beschikbare geluidruimte voor Schiphol mogelijk dan onder het huidige stelsel dat uitgaat van handhaving van vastgestelde grenswaarden in handhavingspunten. Het huidige geluidstelsel is in 2003 in de Wet luchtvaart opgenomen door middel van de Wet tot wijziging van de Wet luchtvaart inzake de inrichting en het gebruik van de luchthaven Schiphol. Sindsdien is in de praktijk gebleken dat het stelsel te complex is en weinig inzichtelijk. De Tweede Kamer heeft daarom tijdens een AO op 06-02-2008 aangedrongen op een nieuw normen- en handhavingstelsel voor Schiphol, dat meer flexibel, transparant en beter uitlegbaar is. Over een nieuw stelsel zijn vervolgens diverse adviezen uitgebracht door de ‘Alderstafel’, waarin betrokken bestuurders, luchtvaartsector, omwonenden van Schiphol en het Rijk vertegenwoordigd zijn. Het eindadvies van 8 oktober 2013 vormt het uitgangspunt voor de wet. Met deze wet vervalt de vaststelling van grenswaarden voor geluid in handhavingspunten voor de luchthaven Schiphol en wordt in de Wet luchtvaart een basis opgenomen voor het vaststellen van regels voor strikt preferentieel baangebruik in het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol. Dat wil zeggen dat de geluidpreferente baancombinaties zoveel mogelijk gebruikt worden en dat daarbinnen het verkeer zoveel mogelijk op de meest preferente baan wordt afgehandeld. Strikt geluidpreferent vliegen leidt, binnen de mogelijkheden van operationele uitvoerbaarheid, tot de minste geluidhinder voor de omgeving.


Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 06-03-2017, Stb. 2017, 126

Besluit houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel B, onderdeel C, onder 1, en onderdeel D, onder 1 en 2, en artikel IV, eerste lid, van de Wet van 9 maart 2016 tot wijziging van de Wet luchtvaart in verband met de invoering van een nieuw normen- en handhavingstelsel voor de luchthaven Schiphol en enige andere wijzigingen (Stb. 2016, 119)

—Artikel I, onderdeel B, onderdeel C, onder 1, en onderdeel D, onder 1 en 2, en artikel IV, eerste lid, treden in werking met ingang van 01-04-2017.


Inwerkingtredingsbesluit van 25-06-2018, Stb. 2018, 205

Besluit houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel Q, van de Wet van 9 maart 2016 tot wijziging van de Wet luchtvaart in verband met de invoering van een nieuw normen- en handhavingstelsel voor de luchthaven Schiphol en enige andere wijzigingen (Stb. 2016, 119)

—Artikel I, onderdeel Q, van de wet treedt in werking met ingang van 01-07-2018. 


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.