Stb. 2019, 395 Normalisering onderwijs­ambtenaren

Wet van 27-09-2019, Stb. 2019, 395

Wet tot wijziging van enige wetten in verband met de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren in het onderwijs

—Met de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Stb. 2017, 123) wordt het private arbeidsrecht van toepassing op ambtenaren. Onderhavige wet bevat de aanpassings­wetgeving op het terrein van het onderwijs en maakt het daarmee mogelijk dat de Wet normalisering rechts­positie ambtenaren voor de onderwijs­sectoren in werking kan treden. Deze wet bevat voornamelijk technische wetgeving in verband met de vervanging van eenzijdige publiek­rechtelijke aanstellingen in het openbaar onderwijs door tweezijdige privaat­rechtelijke arbeids­overeenkomsten en het vervallen van de mogelijkheid tot het treffen van eenzijdige rechtspositie­bepalingen. Daarnaast bevat de wet een inhoudelijke wijziging, die nodig is om al het personeel dat werkzaam is in het openbaar onderwijs, uit te sluiten van de werking van de Ambtenarenwet 2017, omdat anders opnieuw een tweedeling binnen de sector onderwijs zou ontstaan.

Inwerkingtreding op een bij kb te bepalen tijdstip.


Besluit

Besluit van 24-10-2019, Stb. 2019, 396

Besluit houdende intrekking of wijziging van verschillende besluiten in verband met de normalisering van de rechtspositie van het personeel in het openbaar onderwijs (Kamerstukken 32 550 en 35 089)

Het onderhavige besluit voorziet in de intrekking of wijziging van enkele algemene maatregelen van bestuur. Deze wijzigingen vloeien voort uit de Wnra en de Wet tot wijziging van enige wetten in verband met de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren in het onderwijs.

Ten eerste wordt een aantal besluiten ingetrokken in verband met vervallen grondslagen. Ten tweede wordt in een aantal besluiten een zogeheten omhangbepaling opgenomen. Het gaat op besluiten die overgangsrecht hebben dat nog actueel is. Die besluiten kunnen daarom niet worden ingetrokken en krijgen met dit besluit een nieuwe grondslag in artikel X van de Wet tot wijziging van enige wetten in verband met de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren in het onderwijs. Als derde zijn in een aantal besluiten technische aanpassingen gedaan vanwege het normaliseren van de ambtelijke aanstelling naar een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht.

Inwerkingtreding op een bij kb te bepalen tijdstip.


Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 20-11-2019, Stb. 2019, 434

Besluit houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 27 september 2019 tot wijziging van enige wetten in verband met de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren in het onderwijs (Stb. 2019, 395

Met ingang van 1 januari 2020 treed artikel I van de wet in werking.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.