Stb. 2013, 240 Nieuwe stembiljetten en centrale telling

Wet van 19-06-2013, Stb. 2013, 240

Wet van 19 juni 2013 inzake tijdelijke regels voor experimenten met stembiljetten en een centrale stemopneming (Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming)

—De wens om tijdens de komende verkiezingen (gemeenteraadsverkiezingen en die van de leden van het Europees Parlement in 2014) te kunnen experimenteren met een nieuw model stembiljet voor kiezers buiten Nederland en met een centrale opzet van de stemopneming wordt met deze wet mogelijk gemaakt. Het nieuwe model stembiljet is er op gericht dat de kiezers die vanuit het buitenland deelnemen aan de verkiezingen, het stembiljet eerder kan worden toegezonden alsook dat van de elektronische weg gebruik kan worden gemaakt. Het voorstel om de stemopneming centraal op te zetten, houdt in dat de officiële stemopneming plaatsvindt op één of enkele locaties binnen een gemeente. Hierdoor wordt het mogelijk de stemopneming uniform en efficiënt uit te voeren. De controleerbaarheid en de transparantie van de stemopneming worden bevorderd, omdat kiezers en politieke partijen beter zicht kunnen hebben op het verloop van de stemopneming. Gemeenten willen graag de mogelijkheid krijgen om centraal te tellen. Eerder stuurde minister Plasterk een wetsvoorstel naar de Raad van State dat de mogelijkheid regelde om te experimenteren met nieuwe stembiljetten in het stemlokaal en het elektronisch tellen daarvan. Deze mogelijkheid is geschrapt ten gunste van een onderzoek naar het herinvoeren van elektronisch stemmen in het stemlokaal.

Inwerkingtreding op 29 juni 2013, m.u.v. art. 7 dat op 1 jan 2018 inwerking treedt.

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.