Stb. 2010, 110 Nevenfunctie politici

Wet van 4-3-2010, Stb. 2010, 110

Wet tot wijziging van de Provinciewet en de Gemeentewet in verband met de openbaarmaking van nevenfunctie en inkomsten uit nevenfuncties

—Voorzien wordt in de openbaarmaking van alle inkomsten uit nevenfuncties van politieke ambtsdragers die het ambt als hoofdfunctie uitoefenen, zowel publiek als privaat.

De betreffende bepalingen strekken ertoe het op transparantie en openheid gerichte kabinetsbeleid te effectueren met als oogmerk:

  • het voorkomen van het risico van belangenverstrengeling of ten minste van de schijn van belangenverstrengeling;
  • de mogelijkheid om te beoordelen of de vervulling van nevenfuncties de uitoefening van de hoofdfunctie benadeelt. Wat betreft de leden van de Eerste Kamer, die geen voltijds ambtsdrager zijn, is er geen sprake van nevenfuncties, maar geldt dat deze ambtsdragers openheid geven over alle functies die zij naast het kamerlidmaatschap vervullen

Inwerkingtreding 10-3-2010.
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 



Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.