Stb. 2016, 410 Netneutraliteit

Wet van 12-10-2016, Stb. 2016, 409 en inwerkingtredingsbesluit van 27-10-2016, Stb. 2016, 410

Wet tot wijziging van de Telecommunicatiewet ter uitvoering van de netneutraliteitsverordening

—Op 25 november 2015 is de verordening tot vaststelling van maatregelen betreffende open internettoegang en tot wijziging van Richtlijn 2002/22/EG inzake de universele dienst en gebruikersrechten met betrekking tot elektronische communicatienetwerken en diensten en Verordening (EU) nr. 531/2012 betreffende roaming op openbare mobilecommunicatienetwerken binnen de Unie (PbEU 2015, L 310) vastgesteld. Deze verordening is van toepassing met ingang van 30 april 2016. De verordening bevat een regeling van open internettoegang, ofwel netneutraliteit, en brengt daarnaast wijzigingen aan in de roamingverordening. Artikel 5 van de verordening draagt het toezicht en de handhaving op de netneutraliteitsbepalingen op aan de nationale regelgevende instantie. Het is aan de lidstaten te bepalen welk orgaan met deze taken wordt belast. In deze wet wordt daarvoor in artikel 18.2a van de Telecommunicatiewet zowel ACM (voor de uitvoering, het toezicht en de handhaving) als de Minister van Economische Zaken (voor het stellen van algemeen verbindende voorschriften ter uitvoering van de verordening) aangewezen. Nu het afhandelen van internetverkeer door de aanbieders van internettoegangsdiensten uitputtend is geregeld in de netneutraliteitsverordening laat deze wet daarnaast artikel 7.4a, eerste, tweede en vierde lid, van de Telecommunicatiewet vervallen. Artikel 7.4a, derde lid, van de Telecommunicatiewet (het verbod op prijsdiscriminatie) wordt behouden.

Inwerkingtreding m.i.v. 03-11-2016, met terugwerkende kracht tot en met 30-04-2016. Op de inwerkingtredingsdatum zijn meerdere uitzonderingen van toepassing; zie het inwerkingtredingsbesluit.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.