Stb. 2012, 272 Nationaliteitsvereiste notaris

Wet van 18 juni 2012, Stb. 2012, 272

Wet tot wijziging van de Wet op het notarisambt in verband met het laten vervallen van het nationaliteitsvereiste voor benoeming tot notaris

—In artikel 6, eerste lid, van de Wet op het Notarisambt (Wn) is thans voorgeschreven dat enkel hij die de Nederlandse nationaliteit bezit, benoembaar is tot notaris. De reden voor het in de Wn opnemen van het nationaliteitsvereiste was destijds gelegen in het gegeven dat de notaris openbaar gezag uitoefent. Deze wet strekt tot het doen vervallen van dit nationaliteitsvereiste. Bij de evaluatie van de Wn in 2006 heeft de Commissie Evaluatie Wet op het Notarisambt (Commissie-Hammerstein) aanbevolen hiertoe over te gaan, omdat zij het voldoende acht dat de notaris op de hoogte is van de Nederlandse wetgeving en de Nederlandse taal beheerst. Door onder andere het doorlopen van een stage als kandidaat-notaris van minimaal zes jaren, wordt dit gewaarborgd. Ook moet met de wet een verdragsinbreukprocedure voor het Hof van Justitie van de Europese Unie worden voorkomen.
 

Intrekking

Intrekking van Stb. 2012, nr. 272, deze zal niet in werking treden (zie Kamerstukken 33 419).
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.