Stb. 2014, 180 Nationale Unesco Commissie

Besluit van 08-04-2014, Stb. 2014, 180

Besluit tot wijziging van het Besluit Nationale Unesco Commissie inzake de nieuwe Koninkrijksverhoudingen, de uitvoeringspraktijk en enkele technische aanpassingen

— Met dit besluit wordt het Besluit Nationale Unesco Commissie gewijzigd om het beter te laten aansluiten op de ontstane (uitvoerings)praktijk en de rol van de Nationale Unesco Commissie. Dat laatste geldt met name voor de rol die zij heeft met betrekking tot de Caribische gebiedsdelen van het Koninkrijk. Deze is gewijzigd sinds de verandering van de Koninkrijksverhoudingen op 10 oktober 2010. Sindsdien dienen Curaçao, Aruba en Sint Maarten zorg te dragen voor een eigen Nationale Unesco Commissie, terwijl Bonaire, Saba en Sint Eustatius als bijzondere gemeenten van Nederland binnen het werkgebied vallen van de Nederlandse Nationale Unesco Commissie. Verder is het besluit geactualiseerd en de verouderde terminologie aangepast. In het besluit is opgenomen dat voortaan bij de benoeming van nieuwe commissieleden wordt gewaarborgd dat binnen de Commissie kennis op de voor Nederland relevante terreinen van de Unesco aanwezig is. De planning-en-controlcyclus van de Nationale Unesco Commissie is gekoppeld aan de cyclus van de organisatie die belast is met het verzorgen van de secretariële ondersteuning, de Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs (Nuffic). De commissie moet voortaan zorgdragen voor een vijfjaarlijkse onafhankelijke evaluatie van haar werkzaamheden en taakvervulling.

Het besluit treedt op 1 juli 2014 in werking.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.