Stb. 2014, 313 Nationale Bewegwijzeringsdienst

Wet van 07-07-2014, Stb. 2014, 313

Wet tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de ontwerpen voor  bewegwijzering

De Wegenverkeerswet 1994 bepaalt dat het openbaar lichaam dat een weg in beheer heeft of de eigenaar van een weg is verantwoordelijk voor het plaatsen of verwijderen van bewegwijzering op zijn wegen. De bestaande wet gaat uit van de autonomie van wegbeheerders. Maar routes en dus ook de langs die routes geplaatste bewegwijzering overstijgen de grenzen van individuele wegbeheerders en eigenaren. Het is van belang dat bewegwijzering op het gehele wegennet een samenhangend systeem vormt. Deze wet voorziet tegen die achtergrond in de borging van de publieke belangen rondom bewegwijzering: de samenhang van de bewegwijzering, met name in termen van uniformiteit en continuïteit. Hiervoor is het nodig dat de verantwoordelijkheid voor die samenhang, met daarbij passende bevoegdheden, bij één organisatie wordt belegd die  verantwoordelijk wordt voor het maken van ontwerpen voor de bewegwijzering op het gehele wegennet. Het verplicht en door een landelijke organisatie laten maken en vaststellen van een ontwerp voor de bewegwijzering voorafgaande aan de realisatie van die bewegwijzering door individuele wegbeheerders of eigenaren, vereist een wetswijziging. De onderhavige wet voorziet hierin door deze bevoegdheid op te dragen aan de minister van IenM. De taken zullen via wijziging van de interne mandaatsregeling worden neergelegd bij de Nationale Bewegwijzeringsdienst (NBd), een nieuw te vormen organisatieonderdeel van Rijkswaterstaat.

Inwerkingtreding op een bij kb te bepalen tijdstip.
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.