Stb. 2008, 563 Monumentenvergunning

Wet van 18-12-2008, Stb. 2008, 563

Wet van 18 december 2008 tot wijziging van de Monumentenwet 1988 in verband met onder meer beperking van de ministeriële adviesplicht bij aanvragen om een monumentenvergunning

—De procedure van vergunningverlening met betrekking tot beschermde monumenten wordt vereenvoudigd en gemeenten krijgen meer verantwoordelijkheid. In het bestaande stelsel zijn de monumentencommissie van de gemeente en de minister verplicht te adviseren over een vergunningaanvraag. Aan deze dubbele adviesplicht wordt voor een deel een einde gemaakt door de minister niet meer in alle gevallen te laten adviseren en de gemeenten in die gevallen de ruimte te bieden om vergunningaanvragen zonder tussenkomst van het Rijk af te doen. Dit moet ertoe leiden dat het aantal adviezen sterk vermindert en de minister (namens hem de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten) zich kan concentreren op die aanvragen waarbij advisering door het Rijk een duidelijke meerwaarde oplevert.
Daarnaast wordt een einde gemaakt aan het overgangsrecht van de wet, waarin geregeld is dat de minister op vergunningaanvragen beslist indien de desbetreffende gemeente niet voldoet aan de eisen van de wet om te beslissen. Alle gemeenten dienen voortaan een monumentenverordening te hebben en te beslissen over vergunningaanvragen. Tevens is een nieuwe regeling opgenomen ten aanzien van verzoeken van belanghebbenden om aanwijzing door de minister als beschermd rijksmonument. Gebouwde monumenten die voor 1 januari 1940 zijn vervaardigd, kunnen op verzoek van belanghebbenden niet meer als zodanig worden aangewezen en worden derhalve niet meer in procedure gebracht. Dit betekent een aanzienlijke lastenvermindering (geen adviezen en geen voorbescherming). Aanwijzing uit eigen beweging door de minister blijft wel mogelijk. Monumenten uit deze periode zullen over het algemeen niet meer als beschermd monument worden aangewezen, omdat het monumentenbestand uit deze periode voldoende representatief is.

Inwerkingtreding 1-1-2009
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.