Stb. 2017, 220 Modernisering Reclasseringsregeling

Besluit van 23-05-2017, Stb. 2017, 220 en inwerkingtredingsbesluit van 29-05-2017, Stb. 2017, 221

Besluit betreffende de wijziging van de Reclasseringsregeling 1995 in verband met de modernisering van die regeling en enkele redactionele en technische wijzigingen

—Dit besluit omvat een aantal wijzigingen in de Reclasseringsregeling 1995.

In de eerste plaats is een bepaling toegevoegd die de procedure omtrent aanvragen voor erkenning van organisaties als reclasseringsinstelling normeert.

In de tweede plaats wordt de klachtenregeling in lijn gebracht met het door de drie reclasseringsorganisaties opgestelde klachtenreglement, dat in werking trad op 1 januari 2013.

In de derde plaats zijn in de Wet van 17 november 2011 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met wijzigingen van de regeling van de voorwaardelijke veroordeling en de regeling van de voorwaardelijke invrijheidstelling (Stb. 2011, 545) de reclasseringsinstellingen belast met het houden van toezicht op de naleving van een strafrechtelijke ontzetting uit beroep of ambt (het nieuwe artikel 32 van het Wetboek van Strafrecht). Deze taak wordt nu in de Reclasseringsregeling 1995 opgenomen.

Ten slotte is van de gelegenheid gebruik gemaakt om de Reclasseringsregeling 1995 op onderdelen te actualiseren, zodat deze beter aansluit bij de gewijzigde terminologie in verband met de modernisering van de reclasseringswerkzaamheden door voornoemde wet, en om enkele aanpassingen van redactionele aard aan te brengen.

Inwerkingtreding met ingang van 01-07-2017.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.