Stb. 2015, 212 Modernisering Postwet

Wet van 04-06-2015, Stb. 2015, 212

Wet tot tot modernisering en flexibilisering van de universele postdienstverlening (modernisering UPD)

In deze wet tot wijziging van de Postwet 2009 is een viertal maatregelen opgenomen in het kader van modernisering van de UPD. Ten eerste is een wijziging opgenomen van de UPD-eisen, waardoor een vermindering van het aantal postvestigingen en brievenbussen mogelijk wordt. Ten tweede wordt een periodieke evaluatie van de UPD, gelet op de dynamische omstandigheden en veranderingen in de behoeften en het gedrag van gebruikers, wettelijk verankerd. Als derde maatregel wordt een aantal UPD-eisen niet langer op wetsniveau ingevuld maar op het niveau van algemene maatregel van bestuur, opdat sneller en effectiever in de vormgeving van de UPD kan worden ingegrepen indien dat noodzakelijk is. De vierde maatregel behelst een aanpassing van de financieringswijze voor eventuele nettokosten op de UPD, die is neergelegd in de artikelen 30 en 31 van de wet. Voorts wordt geregeld dat, als gevolg van het kabinetsvoornemen om de bezorging van gerechtelijke brieven in eigen beheer uit te voeren (Kamerstukken II 2013/14, 31 490, nr. 134), de uitreiking van het gerechtelijk schrijven niet langer een onderdeel is van de UPD.

Bij amendement is nog een bepaling toegevoegd die er voor moet zorgen dat de overgrote meerderheid van de postbezorgers via een arbeidsovereenkomst werkzaam is.

De artikelen I en II treden in werking op een bij kb te bepalen tijdstip, artikel I, onderdeel 0A treedt in werking m.i.v. 01-01- 2017. Artikel III treedt in werking m.i.v. 18-06-2015 en werkt terug tot en met 01-08-2014. Artikel IIIa treedt in werking m.i.v. 18-06-2015 en werkt terug tot en met 01-01-2015.


Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 30-11-2015, Stb. 2015, 463

Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 4 juni 2015 tot wijziging van de Postwet 2009 tot modernisering en flexibilisering van de universele postdienstverlening (Modernisering UPD, Stb. 2015, 212)

—De artikelen I, onderdelen A tot en met O, en II van de wet treden in werking m.i.v. 01-01-2016 


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.