Stb. 2013, 454 Modernisering mediabestel

Wet van 06-11-2013, Stb. 2013, 454

Wet tot wijziging van de Mediawet 2008 teneinde het stelsel van de landelijke publieke omroep te moderniseren

—Deze wet zet in op efficiëntere en effectievere inrichting van het bestaande bestel. Door bundeling van omroepverenigingen, betere samenwerking in het belang van de programmering als geheel en een daarbij passende budgetsystematiek, wordt de landelijke publieke omroep in staat gesteld om met minder geld efficiënt en slagvaardig te opereren, aldus de memorie van toelichting. De wet wijzigt de organisatiestructuur van de landelijke publieke omroep zodanig dat een hergroepering van omroepen ontstaat. Op structurele basis wordt het aantal erkenningen voor ledengebonden omroeporganisaties gemaximeerd, zodat versnippering van organisaties, geld en zendtijd niet opnieuw kan optreden. Daardoor wordt ook de aandacht nog meer op de samenwerking en de programmering als geheel gericht. De wet regelt een daarbij passende financieringssystematiek. Verder wordt geregeld dat de taakorganisatie NTR voortaan ook verantwoordelijk is voor de verzorging van een breed en samenhangend educatief aanbod. De fusie van de Nederlandse Programma Stichting (NPS) en Stichting educatieve omroepcombinatie (Educom) tot NTR wordt ook wettelijk een feit. De systematiek van toekenning van zendtijd en budget aan kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke grondslag wordt uit de Mediawet geschrapt. Verder bevat de wet regels voor de vernieuwde organisatie van de omroepensembles, een uitbreiding van de toezichtsbepalingen, een vereenvoudiging van de procedure voor vormen van publiekprivate samenwerking en een verlichting van de visitatieprocedure.

 

Inwerkingtredingsbesluit 

Inwerkingtredingsbesluiten 25-11-2013, Stb. 471 en 472 

Besluiten houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van een aantal onderdelen van de wet van 6 november 2013 tot wijziging van de Mediawet 2008 teneinde het stelsel van de landelijke publieke omroep te moderniseren (Stb. 2013, 454)

—Artikel I, II, IIA en III van de wet treden, met uitzondering van artikel I, onderdelen MM, YYY, ZZZ, AAAA en BBBB, in werking met ingang van 1 januari 2014. Artikel II treedt daarbij als eerste in werking.

 

Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 18-12-2013, Stb. 2013, 571

Besluit van 18 december 2013, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van (onder meer) enkele onderdelen van de wet van 6 november 2013 tot wijziging van de Mediawet 2008 teneinde het stelsel van de landelijke publieke omroep te moderniseren (Stb. 2013, 454)

—Artikel I, onderdelen MM, YYY en ZZZ, van de wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.

 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.