Stb. 2013, 167 Modern migratiebeleid

Besluit van 22-04-2013, Stb. 2013, 167

Besluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen in verband met versterking van de uitvoering en de handhaving, ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en het modern migratiebeleid

—De in dit besluit voorgestelde wijzigingen hangen samen met de volledige inwerkingtreding van de Wet modern migratiebeleid (Stb. 2010, 290) en het Besluit modern migratiebeleid (Stb. 2010, 307). In deze wijziging van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen (Buwav) worden twee onderwerpen geregeld. Het gaat ten eerste om de vrijstelling van de twv-plicht voor ten hoogste een jaar voor een aantal categorieën jonge migranten onder nader te benoemen voorwaarden. Het betreft vier categorieën: au pairs; WHS/WHP (werkvakanties); European Voluntary Service-programme (vrijwilligerswerk); programma’s van particuliere organisaties (onderwijs- en culturele activiteiten). Ten tweede gaat het om de vrijstelling van de twv-plicht voor gastdocenten.

Inwerkingtreding m.i.v. 01-06-2013.

 

Inwerkingtredingsbesluit van 23-09-2013, Stb. 2013, 363

Inwerkingtreding

Besluit van 23 september 2013 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit modern migratiebeleid, voor zover het betreft de toelating van vermogende vreemdelingen

—Door dit inwerkingtredingsbesluit treedt de grondslag om een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd te verstrekken aan vermogende vreemdelingen in werking (artikel 3.29a Vreemdelingenbesluit 2000, zoals gewijzigd door het Besluit modern migratiebeleid, Stb. 2013, 167). Hiermee treden de laatste nog niet in werking getreden onderdelen van het Besluit modern migratiebeleid in werking. Op 1 oktober 2013 treedt tevens een wijziging van het Voorschrift Vreemdelingen 2000 in werking waarmee uitvoering wordt gegeven aan het nieuwe artikel 3.29a, tweede lid, Vreemdelingenbesluit 2000, op grond waarvan bepaalde nadere regels kunnen worden gesteld over de toelating van vermogende vreemdelingen. (Zie voor meer hierover de rubriek Nieuws in NJB 33, 2013/2055)

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.