Stb. 2011, 457 Militaire goederen

Besluit van 30-9-2011, Stb. 2011, 457

Besluit tot wijziging van het Besluit strategische goederen in verband met de implementatie van richtlijn 2009/43/EG

—Op 6 mei 2009 is richtlijn (EG) nr. 2009/43 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de vereenvoudiging van de voorwaarden voor de overdracht van defensiegerelateerde producten binnen de Gemeenschap aangenomen. Ter implementatie van deze richtlijn is het Besluit strategische goederen aangepast. Doelstelling van de richtlijn is het vereenvoudigen van de intracommunautaire overdracht van defensiegerelateerde producten, dat wil zeggen militaire goederen zoals opgenomen in de EU-lijst van militaire goederen. Om de overdracht binnen de Europese Unie te vereenvoudigen zijn lidstaten verplicht drie typen overdrachtsvergunningen te hanteren, te weten de individuele, globale en algemene overdrachtsvergunningen. De richtlijn is niet alleen van toepassing op de Europese Unie, maar ook op de landen die deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte (EER).

Inwerkingtreding 30-6-2012.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.