Stb. 2013, 362 Meldplicht certificaten elektronische handtekening

Besluit van 17 september 2013, Stb. 2013, 362

Besluit tot wijziging van het Besluit elektronische handtekeningen in verband met een meldingsplicht voor veiligheidsinbreuken en integriteitsverlies betreffende gekwalificeerde certificaten

—Dit besluit bevat een meldplicht voor certificatiedienstverleners ten aanzien van gekwalificeerde certificaten. Gekwalificeerde certificaten zijn geschikt voor elektronische handtekeningen, waarbij zowel die certificaten, de certificatiedienstverleners als de wijze waarop deze certificaten worden verstrekt aan bij en krachtens de wet gestelde eisen moeten voldoen. Certificatiedienstverleners hebben op grond van de Telecommunicatiewet voor deze certificaten een registratieplicht bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Ook het toe-zicht door ACM op de certificatiedienstverleners van gekwalificeerde certificaten is in de Telecommunicatiewet geregeld. Het besluit legt aan een certificatiedienstverlener de verplichting op een inbreuk op de veiligheid die of een verlies van integriteit dat aanzienlijke gevolgen voor de betrouwbaarheid van door hem beheerde gekwalificeerde certificaten heeft of kan hebben, onverwijld te melden aan ACM en aan de Minister van Veiligheid e n Justitie die voor het Nationale Cyber Security Centrum (NCSC) verantwoordelijk is.

Inwerkingtreding m.i.v. 1 november 2013.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.