Stb. 2019, 509 Meldingsplichtige grens­over­schrijdende constructies

Wet van 18-12-2019, Stb. 2019, 509

Wet tot wijziging van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen en de Algemene wet inzake rijksbelastingen in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/822 van de Raad van 25 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belasting­gebied met betrekking tot meldings­plichtige grens­over­schrijdende constructies (PbEU 2018, L 139) (Wet implementatie EU-richtlijn meldings­plichtige grens­over­schrijdende constructies)

Richtlijn (EU) 2018/822 breidt de reikwijdte van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft de verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen tussen de EU-lidstaten verder uit met gegevens en inlichtingen over meldings­plichtige grens­overschrijdende constructies. Het gaat hierbij om mogelijk agressieve fiscale plannings­constructies. Bij agressieve fiscale planning wordt bijvoorbeeld geprofiteerd van de technische details van een belasting­systeem of van incongruenties tussen twee of meer belasting­systemen met als doel de verschuldigdheid van belasting te verminderen, bijvoorbeeld door dubbele aftrek of dubbele niet-heffing. Het begrip meldings­plichtige grens­overschrijdende constructie is opgebouwd uit de elementen ‘meldings­plichtig’, ‘grens­over­schrijdend’ en ‘constructie’. Wat betreft het grens­overschrijdende aspect is onder meer van belang dat de constructie ofwel meer dan één EU-lidstaat ofwel een EU-lidstaat en een derde land betreft.De begrippen ‘constructie’ en ‘meldings­plichtige grens­overschrijdende constructie’ zijn bewust niet gedefinieerd. Het werd niet nodig geacht noch wenselijk bevonden om een definitie van die begrippen, of van ‘agressieve fiscale planning’, op te nemen. Dit hangt mede samen met het feit dat agressieve fiscale plannings­constructies in de loop der jaren steeds complexer zijn geworden en constant worden gewijzigd en aangepast in reactie op defensieve tegenmaatregelen van de belasting­autoriteiten. In plaats van een definitie van het begrip ‘meldings­plichtige grens­overschrijdende constructie’ is vanuit doelmatigheids­overwegingen een lijst samengesteld van de kenmerken en elementen van transacties die een aanwijzing voor belasting­ontwijking of vormen. De meldings­plicht berust in beginsel bij de zogeheten intermediair. Een intermediair is een persoon die een meldings­plichtige grens­over­schrijdende constructie bedenkt, aanbiedt, opzet of beschikbaar maakt voor implementatie of de implementatie ervan beheert, of die daarbij hulp, bijstand of advies verstrekt. Aan de intermediair kan eventueel ontheffing worden verleend van de meldingsplicht indien de betreffende informatie reeds is verstrekt, al dan niet in een andere EU-lidstaat of door een andere intermediair. Bij afwezigheid van een intermediair, of indien in een voorkomend geval door een intermediair een beroep wordt gedaan op het wettelijke fiscale verschoningsrecht, kan de meldingsplicht verschuiven naar de relevante belasting­plichtige, zijnde de persoon voor wie de betreffende constructie is bedoeld. De belasting­autoriteiten van de EU-lidstaten kunnen naar aanleiding van de ontvangen en uitgewisselde informatie over mogelijk fiscaal agressieve structuren onder meer gerichter belasting­controles uitoefenen en betere risico­beoordelingen verrichten. Daarnaast is met de hiervoor bedoelde richtlijn een afschrik­effect beoogd wat betreft betrokkenheid van intermediairs bij potentieel agressieve grens­overschrijdende fiscale plannings­constructies.

Richtlijn (EU) 2018/822 wordt met de onderhavige wet in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd.


Inwerkingtreding

De inwerkingtredingsdatum van de is 1 juli 2020 en deze vindt voor het eerst toepassing met betrekking tot meldings­plichtige grens­over­schrijdende constructies waarvan de eerste stap is geïmplementeerd in de periode van 25 juni 2018 tot en met 30 juni 2020. De wet bevat geen maatregelen die niet samenhangen met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/822.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.