Stb. 2012, 70 Medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen

Wet van 2-2-2012, Stb. 2012, 70

Wet tot wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met de evaluatie van deze wet en herstel van onvolledige implementatie van richtlijn nr. 2001/20/EG

—De wet bevat een uitbreiding van de wettelijke criteria die worden gehanteerd ter beoordeling van onderzoeken met mensen door medisch-ethische toetsingscommissies. Tevens wordt het mogelijk gemaakt dat bij onderzoeken andere onafhankelijk deskundigen dan artsen worden aangewezen tot wie proefpersonen zich voor inlichtingen kunnen wenden. Daarnaast wordt een vernietigingsbevoegdheid toegekend aan de centrale commissie mensgebonden onderzoek (CCMO) met betrekking tot positieve oordelen van een ethische commissie. Ook wordt een maximale zittingsduur geïntroduceerd voor leden van toetsingcommissies, wordt het mogelijk om bij de CCMO administratief beroep aan te tekenen tegen een door een ethische commissie uitgebracht oordeel over een onderzoek met geneesmiddelen en worden eisen gesteld met betrekking tot elektronisch verkeer tussen onderzoekers en de desbetreffende bestuursorganen.
 

Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 6 juni 2012, Stb. 2012, 264

Inwerkingtredingsbesluit van 6 juni 2012, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 2 februari 2012, houdende wijziging van de Wet medischwetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met de evaluatie van deze wet en herstel van onvolledige implementatie van richtlijn nr. 2001/20/EG (Stb. 2012, 70)

—Deze wet treedt met uitzondering van artikel I, onderdeel B, in werking met ingang van 1 juli 2012.


Inwerkingtredingsbesluit van 04-12-2015, Stb. 2015, 501

Besluit houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel B, van de wet van 2 februari 2012, houdende wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met de evaluatie van deze wet en herstel van onvolledige implementatie van richtlijn nr. 2001/20/EG (Stb. 2012, 70)

—Bovengenoemd artikel treedt in werking m.i.v. 15-12-2015. Dit artikel betreft een verplichting voor de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) om resultaten van medisch-wetenschappelijk onderzoek openbaar toegankelijk te maken, tenzij de verrichter van het onderzoek daartegen bezwaar heeft gemaakt.
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.